2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Νέα & Εξελίξεις από το ευρωπαϊκό έργο uRBFARM

URBFARM: Urban farming & Entrepreneurship

ΤΟ ΕΡΓΟ

Θα δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ενήλικες εκπαιδευόμενους με θέμα “Αστική γεωργία και επιχειρηματικές δεξιότητες” για να ενισχύσουμε τις περιβαλλοντικές δεξιότητες και την υπευθυνότητα των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να οικοδομήσουν ανθεκτικές κοινότητες και πόλεις. Η αστική γεωργία μπορεί να παράγει εισόδημα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τις τοπικές κοινότητες.

ΣΤΟΧΟΣ

Να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να αναπτύξουν μικρής κλίμακας πρωτοβουλίες αστικής γεωργίας, για παράδειγμα στα μπαλκόνια, τις στέγες, τους μικρούς κήπους και τους δημόσιους χώρους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Το πρόγραμμα στοχεύει σε μείζονα κοινωνικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας στις αστικές περιοχές, η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της ανεργίας.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Από την έναρξη της υλοποίησης του έργου και την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας περισσότεροι από 50 ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη του κόσμου εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν το μαθησιακό πρόγραμμα MOOC.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) ολοκληρώθηκε! Το MOOC έχει μια μεγάλη ποικιλία μαθησιακού υλικού – που προσφέρεται στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και γερμανικά – που θα σας διδάξει πώς να καλλιεργείτε τρόφιμα όλο το χρόνο με πρακτικές από τη βιολογική γεωργία που εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, τη συνέπεια και την ποιότητα των καλλιεργειών. Η ενότητα της επιχειρηματικότητας θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε επιχειρηματικές ιδέες σε ένα περιβάλλον αστικής γεωργίας εξετάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς και πρωτοβουλίες κοινότητας & κοινωνικής εμπλοκής.

Πνευματικά Αποτελέσματα 2 (IO2) Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών ενοτήτων uRBFARM

Το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων uRBFARM.Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ως στόχο να παρέχει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους δεξιότητες και γνώσεις στην αστική γεωργία και την επιχειρηματικότητα.

Εκπαιδευτική Ενότητα 1 | Κάθετη Γεωργία

Ο γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει τους πολίτες χαμηλής ειδίκευσης στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την επισιτιστική μας επάρκεια, καθώς και στον αντίκτυπο της σημερινής γεωργίας σε αυτές και στις λύσεις που προσφέρει η κάθετη γεωργία.

Εκπαιδευτική Ενότητα 2 | Βιολογική γεωργία

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να αλλάξει ο τρόπος σκέψης για τη γεωργία και να αναπτυχθούν γνώσεις σχετικά με τις βιολογικές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, οι χρήστες μπορούν να δουν δυνατότητες εφαρμογής ιδεών και τεχνικών από διάφορες προσεγγίσεις βιολογικής γεωργίας.

Εκπαιδευτική Ενότητα 3 | Επιχειρηματικές δεξιότητες

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με τις βασικές γνώσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική και οικονομική ορολογία που χρησιμοποιείται κατά την έναρξη μιας επιχείρησης αστικής γεωργίας. Οι κύριοι στόχοι είναι να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι στη βασική χρηματοοικονομική & οικονομική γνώση, να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες όταν πρόκειται για τον εντοπισμό ευκαιριών και τον προσδιορισμό ενός οράματος, και να γνωρίζουν τα βασικά για την αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων και τις νομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας EPU, πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης.

“Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας στην αστική γεωργία, για παράδειγμα στα μπαλκόνια τους, στις ταράτσες τους, σε μικρούς κήπους και σε δημόσιους χώρους”.

Εκπαιδευτική Ενότητα 4 |Πρωτοβουλίες κοινότητας & λαϊκής βάσης

Αυτή η ενότητα παρέχει τους βασικούς ορισμούς των πρωτοβουλιών λαϊκής βάσης και των κοινοτικών πρωτοβουλιών για την αστική γεωργία.

Μάθετε περισσότερα για την uRBFARM στο:https://urbfarm-project.eu/el/arxiki/

*Τα αποτελέσματα του έργου μας, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων μας, θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και ιταλικά. Το μάθημα θα είναι προσβάσιμο στην πλατφόρμα EdX