Σύγχρονες γεωργικές πρακτικές:
Αστική Γεωργία

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα

home_1_smaller
home_2_smaller
Welcome to

ΤΟ ΕΡΓΟ URBFARM

Είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία φορέων με στόχο τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων πάνω στην «Αστική Γεωργία και τις Επιχειρηματικές Δεξιότητες» με σκοπό την ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων και ευθυνών, ώστε να συνεισφέρουν στο χτίσιμο ανθεκτικών και βιώσιμων αστικών περιβαλλόντων και πόλεων.

Οι πρακτικές αστικής γεωργίας μπορούν να συνεισφέρουν στην παραγωγή εισοδήματος και να δημιουργήσουν νέα ευκαιρίες απασχόλησης ειδικά για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης, αλλά και για ευρύτερες κοινότητες.

Ποιοι Είμαστε

Η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία

Είμαστε μια κοινοπραξία 6 Ευρωπαϊκών φορέων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, την υλοποίηση προγραμμάτων, την εκπαίδευση ενηλίκων και την μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και στις διεθνείς συνεργασίες.

URBFARM

“Στοχεύουμε στο να ενδυναμώσουμε και να παροτρύνουμε περισσότερους πολίτες να ξεκινήσουν και να υιοθετήσουν πρακτικές αστικής γεωργίας μικρής κλίμακας, για παράδειγμα σε μπαλκόνια, σε κήπους, σε ταράτσες  ή/και σε δημόσιους χώρους.”

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το έργο απαντά σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις όπως η αυξημένη ανεργία εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών, η αλλοίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας στα αστικά κέντρα, η γήρανση του πληθυσμού και η μοναξιά.

Μιληστε

ΜΑσ