2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Νέα & Εξελίξεις από το ευρωπαϊκό έργο uRBFARM URBFARM: Urban farming & Entrepreneurship ΤΟ ΕΡΓΟ Θα δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ενήλικες εκπαιδευόμενους με θέμα “Αστική γεωργία και επιχειρηματικές δεξιότητες” για να ενισχύσουμε τις περιβαλλοντικές δεξιότητες και την υπευθυνότητα των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντάς […]

Newsletter 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ THN ΕΡΕΥΝΑ  ΜΑΣ Οι συνθήκες και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προβλεφθούν. Για αυτό το λόγο, η έγκαιρη έρευνα είναι όλο και πιο σημαντική. Για να κατανοήσουμε τις γεωργικές ανάγκες και τις προκλήσεις κάθε χώρας εταίρου ενοποιήσαμε τις γνώσεις σχετικά με τη νομοθεσία, την πολιτική, το […]