Το έργο URBFARM

Ένα έργο με θετικό αντίκτυπο σε ανθρώπους, κοινότητες και στο περιβάλλον.

Στόχοι

Τα κύρια αποτελέσματα του URBFARM είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μικτής μάθησης για ενηλίκους χαμηλής εξειδίκευσης με σκοπό την ανάπτυξη των «πράσινων» δεξιοτήτων τους. Το πρόγραμμα αυτό (MOOC) θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις βασικές ενότητες εκπαίδευσης πάνω σε α) οργανική γεωργία, β) οριζόντια γεωργία, γ) δεξιότητες επιχειρηματικότητας και δ) πρωτοβουλίες με κέντρο την κοινότητα. Το θεωρητικό μέρος θα συνοδεύεται από πρακτική κατάρτιση (π.χ. εργαστήρια) για δεξιότητες σχετικές με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από την έρευνα που θα εκπονήσουμε θα παραχθεί μία Έκθεση, διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας, αναφερόμενη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη πρακτικών αστικής γεωργίας στη Γερμανία, την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Το έργο URBFARM στοχεύει στην εκμάθηση ενηλίκων μαθητών με χαμηλή ειδίκευση που ενδιαφέρονται για την αστική γεωργία και την επιχειρηματικότητα. Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 2 πιλοτικούς κύκλους προπόνησης διάρκειας τριών μηνών, που θα περιλαμβάνει εκπαίδευση 1 μήνα για εργαστηριακές δεξιότητες.

Δευτερογενή Έρευνα

Παγίωση σταθερών γνώσεων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε χώρα εταίρος όσον αφορά την αστική γεωργία.

Πρωτογενή Έρευνα

Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων για την ολοκλήρωση ημι-δομημένων συνεντεύξεων και συζητήσεων, είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε online.

ΚΑΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η ενοποιημένη γνώση από την έρευνα και την εμπειρία των συνεργατών θα καθορίσει το όραμα, την εστίαση, στόχους και μεθοδολογία για το σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης.

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανάπτυξη Μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων URBFARM (MOOC) με μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ηγέτης της κοινοπραξίας είναι ο Σύνδεσμος για την Κάθετη Γεωργία (AVF), ένας κορυφαίος παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης εσωτερικών / κάθετων αγροτικών προϊόντων. Μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους της κοινοπραξίας που έχουν μακρά εμπειρία στην έρευνα, την υλοποίηση έργων, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη μεταφορά γνώσεων και τη διακρατική συνεργασία, αυτή είναι μια ισχυρή εταιρική σχέση με υπογραφή επιτυχίας. Το αποτέλεσμα μας είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των χωρών εταίρων.